Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni

Usługa dekontaminacji

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Dekontaminacja

to proces polegający na usunięciu i dezaktywacji patogenów, które znajdują się w pomieszczeniach i na używanych sprzętach, a w wyniku bezpośrednich kontaktów zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Procesowi dekontaminacji poddawane są całe pomieszczenia wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich urządzeniami, wykorzystywana jest do tego zaawansowana technologia oparta na nadtlenku wodoru oraz nowoczesny sprzęt do dekontaminacji.Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchniKorzyści procesu dekontaminacji:

  • oszczędność czasu - dzięki krótkim cyklom istnieje możliwość wykonania procesu po zakończonym dniu pracy
  • pewna ochrona zdrowia - gwarantowana stosowaną metodą o najwyższej skuteczności biobójczej - 6 log.
  • dbałość o ekologię - technologia przyjazna dla środowiska, pacjentów i personelu
  • bezpieczeństwo aparatury i wyposażenia - podczas wykonywania procesu
  • gwarantowana skuteczność - wydruk parametrów przebiegu procesu
  • zapewnienie ciągłości pracy - możliwość natychmiastowego wykorzystania pomieszczeń po procesieDekontaminacja pomieszczeń i powierzchniKorzyści profesjonalnej usługi dekontaminacji:

  • oszczędność pieniędzy- brak wydatkowania środków na zakup sprzętu do dekontaminacji, przeglądów serwisowych i materiałów eksploatacyjnych;
  • gwarancja prawidłowo przygotowanego pomieszczenia i przeprowadzonego procesu - usługa wykonana przez wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów, z wykorzystaniem osprzętu zabezpieczającego - nowoczesnego sprzętu do dekontaminacji;
  • brak zaangażowania personelu szpitalnego - nie nakładanie dodatkowych obowiązków;
  • gwarantowana skuteczność potwierdzona dokumentacją - wydruk;Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Jakie pomieszczenia poddawane są usłudze kontaminacji?

- szpitale - gabinety lekarskie i stomatologiczne - labolatoria - przemysł farmaceutyczny - transport medyczny, publiczny i spożywczy - weterynaria - przemysł spożywczy - miejsca użyteczności publicznej


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Szpitale:

Najczęściej dekontaminacji pomieszczeń poddawane są: sale operacyjne i zabiegowe, szpitalne oddzialy ratunkowe, intensywnej opieki i terapii medycznej, poradnie, oddzialy leczenia oparzeń, izolatki, sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych), magazyny odpadów medycznych, centralne sterylizatornie, banki krwi, poczekalnie, sprzęt medyczny oraz inny (klawiatury PC,aparaty tel., piloty TV, itp…)
Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Gabinety lekarskie i stomatologiczne:

Dekontaminacja pomieszczeń lekarskich: gabinety lekarskie, stomatologiczne, zabiegowe, izolatki, poczekalnie.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Laboratoria:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji powietrza: laboratoria, sprzęt laboratoryjny, komory laminarne, inkubatory, wiwaria, klatki dla zwierząt.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Przemysł farmaceutyczny:

Dekontaminacja pomieszczeń przemysłowych: hale produkcyjne, powierzchnie magazynowe, chłodnie, linie przesyłowe i produkcyjne.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Transport medyczny, publiczny i spożywczy:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji: ambulanse ratownicze, wozy strażackie, stroje strażaków, wagony kolejowe / metro, autobusy, statki wycieczkowe, samochody z wypożyczalni, samochody transportowe.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Weterynaria:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji: kliniki, gabinety weterynaryjne, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, hotele dla zwierząt, izolatki, poczekalnie.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Przemysł spożywczy:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji: pomieszczenia linii produkcyjnych, pomieszczenia pakowalni, magazyny żywności i półproduktów, piekarnie, cukiernie, wytwórnie lodów.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Miejsca użyteczności publicznej:

Dekontaminacja powietrza i pomieszczeń publicznych: pomieszczenia szkół, pomieszczenia przedszkoli, ośrodki zdrowia, urzędy, wnętrza autobusów, tramwajów, poczekalnie i wszelkie pomieszczenia dworców, lotnisk, itp…

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Maksymalna skuteczność i ochrona sprzętu

Dekontaminacja oparta na systemie wykorzystującym peroxon (O3 + H2O2 ) lub nadtlenek wodoru (H2O2), to proces dezynfekcji właściwej i dezynfekcji wysokiego poziomu. Zastosowanie procesu chroni pacjentów i personel przed skażeniami biologicznymi, pozwala zmaksymalizować czas użytkowania pomieszczeń. Wykorzystywana technologia oddziałuje na mikroorganizmy, które są niszczone przez wolne rodniki. Metodę VHP+O3 cechuje bardzo szerokie spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej – pozwala osiągnąć 6 log w dekontaminowanym pomieszczeniu. Stosowany środek dezynfekcyjny jest równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu, co gwarantuje jego jednakowe stężenie w aktywnej postaci. Stosowana przez nas unikalna technologia umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i aparaturą i nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury. Proces ten nie powoduje korozji i nie oddziałuje negatywnie na urządzenia (np. sprzęt diagnostyczny i komputerowy, aparaturę medyczną, instalacje, itp.), oraz metale i materiały budowlane.Technologia procesu dekontaminacji

Przebieg poszczególnych faz jest sterowany i monitorowany przez nasz personel oraz dodatkowo przez samo urządzenie. Wcześniej umyte, przeznaczone do dekontaminacji pomieszczenie poddawane jest na ogół odwilgoceniu. Następnie rozpoczyna się wprowadzanie VHP do momentu osiągnięcia stężenia biobójczego (nasycanie). W czasie fazy biodekontaminacji system utrzymuje nadtlenek wodoru (O3 + H2O2) w formie suchego gazu, dzięki czemu maksymalizowana jest skuteczność w danym otoczeniu. Dodatkowo biobójcze działanie jest wspomagane przez wytwarzany w końcowej bądź początkowej części procesu (w zależności od wybranego programu) ozon (O3). Podczas fazy dekontaminacji właściwej system na bieżąco odprowadza i uzupełnia nadtlenek wodoru w pomieszczeniu. Cykl VHP to proces „suchy”, ponieważ stężenie nadtlenku przez cały czas utrzymywane jest poniżej krytycznego punktu kondensacji.

W czasie fazy aeracji wprowadzanie VHP do pomieszczenia zostaje wstrzymane. Czas cyklu zależny jest od wilgotności, kubatury pomieszczenia, i wyposażenia. Przeciętnie cykl, dla pomieszczenia o kubaturze 100m3 trwa ok. 1,5 godzin.

Metodę VHP+O3 cechuje bardzo szerokie spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej – pozwala osiągnąć 6 log w dekontaminowanym pomieszczeniu. Metoda VHP+O3 to bezpieczna, skuteczna i wydajna alternatywa dla dotychczas stosowanych technik dekontaminacji pomieszczeń, powietrza oraz sterylizacji produktów. Gazowy nadtlenek wodoru wraz z ozonem to sucha, szybko działająca substancja biobójcza o dużym spektrum aktywności i szerokiej kompatybilności materiałowej. Proces dekontaminacji zachowuje wymogi bezpieczeństwa użytkownika i środowiska naturalnego.