Preparat do dezynfekcji

AMITY HP75

AMITY HP75

Środek do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie nadtlenku wodoru. Jest koncentratem do stosowania w urządzeniach do dekontaminacji pomieszczeń - Airdecon 200 oraz w automatycznych myjniach endoskopowych (AER) oraz innych zautomatyzowanych systemach dekontaminacji. Jest kwasowym koncentratem do dezynfekcji pomieszczeń, endoskopów giętkich i wyrobów medycznych. Amity HP 75 w połączeniu z ozonem wytwarzanym przez urządzenie Airdecon 200 tworzy najbardziej skuteczną kompozycję biobójczą – peroxon, który jako jeden z nielicznych wykazuje swoją skuteczność na powierzchniach pionowych i trudnodostępnych.
Opakowania zbiorcze: 2,5 L x 4 szt.