Preparat do dezynfekcji

VIRUSOLVE+ EDS

VIRUSOLVE+ EDS

Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu.


Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%.Opakowania zbiorcze: 1 L x 10 szt.; 5 L x 4 szt.; (10 L, 25 L - na zamówienie).