Preparat do dezynfekcji

VIRUZYME III

VIRUZYME III

Preparat w formie płynnego koncentratu do przygotowania środka do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Działający w czasie 10 minut (3 minuty w ultradźwiękach). Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), tenzydów oraz pochodnych kwasu borowego. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe już od 0,3%.
Opakowania zbiorcze: 1 L x 10 szt.; 5 L x 4 szt.