Preparat do dezynfekcji

VIRUZYME PCD

VIRUZYME PCD

Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do środka do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5%.
Opakowania zbiorcze: 1 L x 10 szt.; 5 L x 4 szt.