Produkty

VIRUSOLVE+ Gotowy Do Użycia

VIRUSOLVE+ Gotowy Do Użycia

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu.


Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność musi być kontrolowana paskami testowymi . Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni.Opakowania zbiorcze: spryskiwacz 750 mL x 12 szt.; 5 L x 4 szt.