Urządzenia

Neuster

Neuster

















Cykle sterylizacji

Systemy sterylizacji Neuster SW posiadają 3 cykle sterylizacji do wyboru, zdefiniowane przez rodzaj sterylizowanego materiału. Jednym dotykiem, użytkownik jest w stanie wybrać najodpowiedniejszy program dla wybranego sprzętu medycznego przeznaczonego do sterylizacji.



Interfejs użytkownika

Uruchomienie cyklu poprzez jedno dotknięcie ekranu. Wyjątkowa konfiguracja przesuwanego menu pozwala operatorowi na dostęp do różnych ustawień użytkownika w jednej opcji menu. Identyfikacja operatora odbywa się za pomocą personalizowanych kart. Wszystkie zgromadzone dane cyklu, zachowywane są w pamięci urządzenia oraz monitorowane w czasie rzeczywistym.



Wygląd komory

Systemy sterylizacji Neuster SW wyposażone są w odciążone komory, pokryte polimerami PTFE o specjalnie przygotowanej recepturze. Nałożone pokrycie polimerowe jest zarówno nieprzywierające do wsadu jak i odporne na zadrapania. Komory urządzeń Neuster pozostaną czyste i będą wyglądać jak nowe po wielu latach działania i intensywnego użytkowania. Każda półka jest demontowalna i jest w stanie utrzymać ładunek do 30 kg.



Plazma- bezpieczna sterylizacja

Plazma jest wytwarzana bezpośrednio w komorze - to rozwiązanie gwarantuje równomierny rozkład plazmy, a co za tym idzie daje pewność skutecznego procesu niezależnie od umiejscowienia sprzętu poddawanego sterylizacji. System RF wytwarzania plazmy zapewnia bezpieczną sterylizację. Faza plazmy aktywowana jest podczas procesu sterylizacji wewnątrz komory, co umożliwia rozkład nadtlenku wodoru na wodę i tlen zapewniając bezpieczeń„stwo użytkownika i środowiska.