Usługi

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni Dekontaminacja - to proces polegający na usunięciu i dezaktywacji patogenów, które znajdują się w pomieszczeniach i na używanych sprzętach, a w wyniku bezpośrednich kontaktów zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Procesowi dekontaminacji poddawane są całe pomieszczenia wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich urządzeniami, wykorzystywana jest do tego zaawansowana technologia oparta na nadtlenku wodoru.

Korzyści tej metody to:

  • oszczędność czasu - dzięki krótkim cyklom istnieje możliwość wykonania procesu po zakończonym dniu pracy
  • pewna ochrona zdrowia - gwarantowana stosowaną metodą o najwyższej skuteczności biobójczej - 6 log.
  • dbałość o ekologię - technologia przyjazna dla środowiska, pacjentów i personelu
  • bezpieczeństwo aparatury i wyposażenia - podczas wykonywania procesu
  • gwarantowana skuteczność - wydruk parametrów przebiegu procesu
  • zapewnienie ciągłości pracy - możliwość natychmiastowego wykorzystania pomieszczeń po procesie

Maksymalna skuteczność

Dekontaminacja pomieszczeń oparta na systemie wykorzystującym perokson (O3 + H2O2) lub nadtlenek wodoru (2O2) to proces dezynfekcji właściwej i dezynfekcji wysokiego poziomu. Zastosowanie tego procesu chroni pacjentów i personel przed skażeniami biologicznymi, pozwala zmaksymalizować czas użytkowania pomieszczeń. Wykorzystywana technologia oddziałuje na mikroorganizmy, które są niszczone przez wolne rodniki. System wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze. Stosowany środek dezynfekcyjny jest równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu, co gwarantuje jego jednakowe stężenie w aktywnej postaci.

TECHNOLOGIA PROCESU DEKONTAMINACJI

Przebieg poszczególnych faz jest sterowany i monitorowany przez nasz personel oraz dodatkowo przez samo urządzenie. Wcześniej umyte, przeznaczone do dekontaminacji pomieszczenie poddawane jest na ogół odwilgoceniu. Następnie rozpoczyna się wprowadzanie VHP do momentu osiągnięcia stężenia biobójczego (nasycanie). W czasie fazy biodekontaminacji system utrzymuje nadtlenek wodoru (O3 + H2O2) w formie suchego gazu, dzięki czemu maksymalizowana jest skuteczność w danym otoczeniu. Dodatkowo biobójcze działanie jest wspomagane przez wytwarzany w końcowej bądź początkowej części procesu (w zależności od wybranego programu) ozon (O3 ). Podczas fazy dekontaminacji właściwej system na bieżąco odprowadza i uzupełnia nadtlenek wodoru w pomieszczeniu. Cykl VHP to proces „suchy”, ponieważ stężenie nadtlenku przez cały czas utrzymywane jest poniżej krytycznego punktu kondensacji.
W czasie fazy aeracji wprowadzanie VHP do pomieszczenia zostaje wstrzymane. Czas cyklu zależny jest od wilgotności, kubatury pomieszczenia, i wyposażenia. Przeciętnie cykl, dla pomieszczenia o kubaturze 100m3 trwa ok. 1,5 godzin.
Metodę VHP+O3 cechuje bardzo szerokie spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej – pozwala osiągnąć 6 log w dekontaminowanym pomieszczeniu. Metoda VHP+O3 to bezpieczna, skuteczna i wydajna alternatywa dla dotychczas stosowanych technik dekontaminacji powierzchni oraz sterylizacji produktów. Gazowy nadtlenek wodoru wraz z ozonem to sucha, szybko działająca substancja biobójcza o dużym spektrum aktywności i szerokiej kompatybilności materiałowej. Proces dekontaminacji zachowuje wymogi bezpieczeństwa użytkownika i środowiska naturalnego.

Ochrona sprzętu i aparatury

Stosowana przez nas unikalna technologia umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i aparaturą i nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury. Dekontaminacja przebiega w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu atmosferycznym. W tych warunkach i przy niewielkim wymaganym stężeniu nadtlenku wodoru, proces ten nie powoduje korozji i nie oddziałuje negatywnie na materiały znajdujące się w pomieszczeniu (np. sprzęt diagnostyczny i komputerowy, aparaturę medyczną, instalacje, metale i materiały budowlane, itp.).
Przemysł spożywczy:

  • pomieszczenia linii produkcyjnych
  • pomieszczenia pakowalni
  • magazyny żywności i półproduktów
  • piekarnie
  • cukiernie
  • wytwórnie lodów


Przemysł farmaceutyczny:

  • hale produkcyjne
  • powierzchnie magazynowe
  • chłodnie
  • linie przesyłowe i produkcyjne


Laboratoria:

  • laboratoria
  • sprzęt laboratoryjny
  • komory laminarne
  • inkubatory
  • wiwaria
  • klatki dla zwierząt


Szpitale:

  • sale operacyjne i zabiegowe
  • szpitalne oddziały ratunkowe
  • intensywnej opieki i terapii medycznej
  • poradnie
  • oddziały leczenia oparzeń
  • izolatki, sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych)
  • magazyny odpadów medycznych
  • centralne sterylizatornie
  • banki krwi
  • poczekalnie
  • sprzęt medyczny oraz inny (klawiatury PC,aparaty tel., piloty TV, itp...)


Gabinety lekarskie i stomatologiczne:

  • gabinety lekarskie
  • stomatologiczne
  • zabiegowe
  • izolatki
  • poczekalnie


Weterynaria:

  • kliniki
  • gabinety weterynaryjne
  • sale operacyjne
  • gabinety zabiegowe
  • hotele dla zwierząt
  • izolatki
  • poczekalnie


Miejsca użyteczności publicznej:

  • pomieszczenia szkół
  • pomieszczenia przedszkoli
  • ośrodki zdrowia
  • urzędy
  • wnętrza autobusów
  • tramwajów
  • poczekalnie i wszelkie pomieszczenia dworców
  • lotnisk