Usługi

Dezynsekcja termiczna ThermoNox®

Dezynsekcja termiczna ThermoNox® Szkodniki magazynowe zaliczane do owadów i roztoczy należą do zwierząt zmiennocieplnych, co oznacza, że ich organizmy mają taką samą temperaturę, jaka ich otoczenia. Optymalna temperatura niezbędna dla ich rozwoju i żerowania znajduje się w przedziale od 15 do 35°C. Jeśli podniesiemy temperaturę powyżej 45°C wszystkie formy rozwojowe szkodników (jaja, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe) giną w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, gdyż nie mogą obniżyć temperatury poprzez pocenie się, czy wzmożone oddychanie, i giną wskutek koagulacji białek zawartych w ich organizmach.


Opis metody

W systemie ThermoNox® powietrze ogrzewają elektryczne grzejniki umieszczone wewnątrz ogrzewanej przestrzeni. System wymaga przyłącza elektrycznego lub agregatu o mocy do 650 kW.

Dezynsekcja polega na podniesieniu temperatury wewnątrz budynku, materiałów i urządzeń do temperatury 50-60 °C (faza wstępna) i jej utrzymywanie przez okres 20-24 godz. (czas ekspozycji). W czasie zabiegów temperatura jest utrzymywana na tym samym poziomie i monitorowana.

Całkowity czas zabiegu wynosi od 24 do 48 godz. w zależności od kubatury, poziomu zasilania i temperatury początkowej.


Bezpieczeństwo

Przed zabiegiem pomieszczenia i maszyny muszą być odkurzone, urządzenia wyłączone, zbiorniki ciśnieniowe opróżnione, materiały palne usunięte.

ThermoNox® zapewniają bezpieczeństwo anty-wybuchowe. W celu uniknięcia zjawiska kondensacji pary i uszkodzeń budynków temperatura jest podnoszona stopniowo i nie przekracza zadanego zakresu. Wymagana do zabicia szkodników temperatura nie uszkadza wyłączonych urządzeń elektronicznych.

Zabieg jest całkowicie bezpieczny dla otoczenia i może być przeprowadzany w czasie pracy zakładów. Nie ma pozostałości środków ochrony roślin bądź produktów biobójczych, nie ma emisji gazów do otoczenia. Nie jest wymagany żaden okres karencji, jak w przypadku zabiegów chemicznych.


Skuteczność

Wszystkie zabiegi przeprowadzone w Polsce ciągu ostatnich 6-ciu lat były w pełni skuteczne. Warto tu podkreślić, że zabiegi były wykonywane w warunkach, kiedy inne metody były nieskuteczne. Metodą termiczną zwalczamy szkodniki w przestrzeniach zamkniętych i niedostępnych dla środków chemicznych. Metoda termiczna nie wytwarza form odpornych szkodników, gdyż powoduje denaturację białka zwalczanych organizmów.


Zakres zastosowania

  • Zakłady zbożowo-młynarskie (młyny, paszarnie, słodownie)
  • Zakłady spożywcze (piekarnie, fabryki makaronu, czekolady itp.), restauracje
  • Fabryki tekstylne i inne
  • Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej (mieszkania, hotele)
  • Drewniane budynki i więźby
  • Budynki inwentarskie (np. kurniki)
  • Zakłady tytoniowe, zielarskie, używek i przypraw itp.
  • Pieczarkarnie