Usługi

Zwalczanie szkodników metodą Cryonite®

Zwalczanie szkodników metodą Cryonite® Cryonite jest to unikatowa i opatentowana metoda zwalczania szkodników, która polega na zastosowaniu dwutlenku węgla (CO2) w postaci „suchego śniegu” w celu zamrożenia na śmierć szkodliwych owadów.

Najważniejszą część aparatu Cryonite stanowi rozpylacz, który produkuje „suchy śnieg” w celu zamrożenia owadów będących w różnych stadiach rozwojowych. Niszczy jaja, formy młodociane i dorosłe prusaków, pluskwy domowej, mrówek i innych szkodników sanitarnych oraz magazynowych. Cryonite może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego, domach, blokach mieszkalnych, magazynach, centrach handlowych, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach. „Suchy śnieg” z urządzenia można kierować bezpośrednio na produkty spożywcze i maszyny, gdyż w metodzie nie są używane żadne chemiczne produkty biobójcze. Użycie urządzenia zachowuje wolne od pestycydów środowisko, bezpieczne dla pracowników, a jednocześnie wolne od szkodników. Zabieg zwalczania szkodników można stosować wszędzie i w każdej chwili, nawet na powierzchnie kontaktujące się z żywnością (np. piekarnie, kuchnie), bez zatrzymania procesu produkcyjnego (!), a pokój hotelowy od razu po zabiegu może być oddany do użytku. „Suchy śnieg” można stosować w wyłączniki elektryczne i w gniazdka elektryczne, które są częstą kryjówką prusaków i pluskwy domowej. Stosowanie Cryonite zaliczane jest do niechemicznych metod zwalczania szkodników, a dokładniej - do metod fizycznych, gdyż czynnikiem powodującym śmierć szkodników jest niska temperatura, około -78oC. Można więc być pewnym, że szkodnik nie wytworzy ras odpornych na ten czynnik, a „suchy śnieg” zniszczy te szkodniki, które są już odporne na insektycydy.


Jak działa "Cryonite"? Jak powstaje "suchy śnieg"?

Dwutlenek węgla jest dostarczany jako płyn w cylindrze. Z cylindra wydostaje się on na zewnątrz poprzez rozpylacz w stanie zamrożonym jako drobny śnieg. Połowa CO2 pozostaje w formie gazowej i wydmuchuje z dużą prędkością „suchy śnieg” (-78oC) w kierunku kryjówek szkodnika. „Suchy śnieg” CO2 jest mieszaniną cząstek małych, średnich i dużych. Mieszanina takich cząstek charakteryzuje się wysokimi właściwościami mrożenia; jest specjalnie dobrana, aby była najskuteczniejszą mieszaniną przeciwko szkodnikom. Gdy „suchy śnieg” trafi na powierzchnię, szybko zamienia się w gazowy CO2. W czasie tego procesu ciepło jest pobierane z najbliższego otoczenia. Jeśli owady są w pobliżu, z nich jest pobierane ciepło. Owady są wtedy zamrażane (-20oC do -30oC), a nagle powstające w ich ciele duże kryształy lodu niszczą komórki ich tkanek. Owady, chociaż znane są z tego, że potrafią zachować życie w bardzo niskich temperaturach, nie są w stanie wytrzymać gwałtownego ochłodzenia.

W mieszaninie cząstek „suchego śniegu” są też duże cząstki, które gwarantują, że metoda jest również skuteczna w ciepłych miejscach. Aparat zapewnia odpowiednią prędkość cząstek, a tym samym głęboką ich penetracja w szczeliny i szpary, w długie rury i inne części maszyn. Szybkie cząstki chłodzą bardziej niż te, które są podawane powoli.

Aby nastąpiło pobranie ciepła z otoczenia, a w naszym przypadku ze szkodnika, musi nastąpić kontakt cząstek „suchego śniegu” z owadem i jego najbliższą powierzchnią. Proces zamrażania przebiega w 3 fazach. Aby osiągnąć optymalny poziom zamrożenia, w każdej fazie ważną rolę odgrywa odpowiednia wielkość cząsteczek i ich prędkość. W fazie pierwszej drobne cząsteczki o dużej prędkości dosięgają owada. Gdy na nim osiądą, chłodzą owada. W fazie drugiej i trzeciej „suchy śnieg” zmienia się w gaz, tworząc strumień czołowy hamujący dostęp dla następnych drobnych cząstek (Faza II). Nowe cząstki muszą być większe i szybsze, aby dotrzeć do szkodnika i kontynuować chłodzenie (Faza III). Jeśli owad zostanie „głęboko” zamrożony, musi pozostać w tym stanie przez chwilę. Cząstki „śniegu” wytwarzane przez Cryonite w fazie III są takich rozmiarów, że sięgają szkodnika i nadal przyczepiają się do niego.

Szkodniki i materiał są zamrażane tylko na powierzchni; chłód nie sięga głęboko w podłoże. Ponadto, niektóre produkty mogą oddawać znaczne ilości ciepła. W tych miejscach, gdzie się znajdują takie materiały, spadek temperatury jest nieznaczny, nie zawsze wystarczający do uśmiercenia szkodnika. Za to „sztuczny śnieg” dobrze wnika w wąskie szczeliny i szpary, a także na głębokość np. w długie rury. Dobrze niszczy szkodniki, które często kryją się w szparach między podłogą a ścianą. Owady chętnie tam się kryją, czasem głęboko w szczelinach, do których nie sięgają insektycydy. „Suchy śnieg” tam dociera. Uzyskano pozytywny wynik zwalczania szkodników nawet w podwójnie zgiętej stalowej rurze o średnicy 4 cm i długości 2,5 m. Problem z dwutlenkiem węgla? Metoda nie przyczynia się do powstania dodatkowego dwutlenku węgla. Używany w zabiegach jest tani i ogólnie dostępny dwutlenek węgla, który pochodzi z odbytych procesów przemysłowych. Żadna porcja dwutlenku węgla nie jest dodatkowo wytwarzana i wprowadzana do atmosfery. Należy też podkreślić, że w krytycznych miejscach są stosowane bardzo małe ilości gazu. Badania terenowe, przeprowadzone w zakładach przemysłu spożywczego, miały na celu ocenę skuteczności dezynsekcji, wygodę pracy z aparatem i opracowanie szczegółowych metod roboczych.

Do badań wybrano mały zakład przemysłu mięsnego. W zakładowej szatni, pokoju socjalnym i stołówce o łącznej powierzchni 164 m2 stwierdzono występowanie prusaków (Blatella germanica). W przeddzień zabiegu przeprowadzono dokładny monitoring aktywności szkodnika w celu zlokalizowania wszelkich jego kryjówek w pomieszczeniach. W tym celu po zakończeniu pracy drugiej zmiany w szatni, pokoju i stołówce rozmieszczono 40 pułapek lepowych. Kontrolę pułapek przeprowadzono dnia następnego o godz. 6-tej rano przed rozpoczęciem pracy pierwszej zmiany. W 8 detektorach stwierdzono 49 prusaków. Dodatkowo 7 prusaków zauważono podczas wyznaczania kryjówek szkodnika. Miejsca, w których stwierdzono prusaki, zaznaczono na planie pomieszczeń. Będą one poddane zabiegowi. Wieczorem, po zakończeniu pracy drugiej zmiany, przeprowadzono zabieg zwalczania prusaków z użyciem aparatu Cryonite. Zwracano szczególną uwagę na kierowanie strumienia „suchego śniegu” w szczeliny i szpary, w których mogą przebywać szkodniki. Zużyto około 15 litrów płynnego dwutlenku węgla. W celu wykazania skuteczności zabiegu znowu, po 3 dniach, rozmieszczono lepowe pułapki na owady biegające, które sprawdzono dnia następnego o godz. 6-tej rano. W pułapkach tych nie znaleziono żadnego szkodnika. Badania potwierdziły wysoką skuteczność metody w zwalczaniu szkodników.

Stwierdzono też, że aparat Cryonite jest wygodny do pracy, a zabieg jest szybki. Zabiegi z aparatem Cryonite są możliwe do przeprowadzenia tam, gdzie zabiegi chemiczne są zabronione. Mogą być wykonane bez przerw produkcyjnych, co nie generuje dodatkowych strat dla przedsiębiorstw. Zabiegi można wykonywać wszędzie i w każdej chwili.

Metoda Cryonite idealnie nadaje się do włączenia do integrowanego programu zwalczania szkodników (IPM). Można np. zastosować następującą kombinację metod: siatki w oknach + lampy owadobójcze + Cryonite.