Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni

Usługa dekontaminacji

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Dekontaminacja

to proces polegający na usunięciu i dezaktywacji patogenów, które znajdują się w pomieszczeniach i na używanych sprzętach, a w wyniku bezpośrednich kontaktów zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Procesowi dekontaminacji poddawane są całe pomieszczenia wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich urządzeniami, wykorzystywana jest do tego zaawansowana technologia oparta na nadtlenku wodoru oraz nowoczesny sprzęt do dekontaminacji.Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchniKorzyści profesjonalnej usługi dekontaminacji:

  • oszczędność czasu- dzięki krótkim cyklom istnieje możliwość wykonania procesu po zakończonym dniu pracy;
  • oszczędność pieniędzy- brak wydatkowania środków na zakup urządzenia, przeglądów serwisowych i materiałów eksploatacyjnych;
  • brak zaangażowania personelu szpitalnego- nie nakładanie dodatkowych obowiązków;
  • gwarancja prawidłowego przygotowania pomieszczenia i przeprowadzonego procesu- usługa wykonana przez wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów z wykorzystaniem osprzętu zabezpieczającego;
  • bezpieczeństwo aparatury i wyposażenia- podczas wykonywania procesu;
  • pewna ochrona zdrowia- gwarantowana stosowaną metodą o najwyższej skuteczności biobójczej - 6 logarytm w redukcji Geobacillus Stearothermophilus 106 i osiągając SAL 10-6;
  • dbałość o ekologię- technologia przyjazna dla środowiska, pacjentów i personelu;
  • zapewnienie ciągłości pracy- możliwość natychmiastowego wykorzystania pomieszczeń po procesie;
  • gwarantowana skuteczność potwierdzona dokumentacją- wydruk parametrów przebiegu procesu, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego.Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Jakie pomieszczenia poddawane są usłudze kontaminacji?

- szpitale - gabinety lekarskie i stomatologiczne - labolatoria - przemysł farmaceutyczny - transport medyczny, publiczny i spożywczy - weterynaria - przemysł spożywczy - miejsca użyteczności publicznej


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Szpitale:

Najczęściej dekontaminacji pomieszczeń poddawane są: sale operacyjne i zabiegowe, szpitalne oddzialy ratunkowe, intensywnej opieki i terapii medycznej, poradnie, oddzialy leczenia oparzeń, izolatki, sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych), magazyny odpadów medycznych, centralne sterylizatornie, banki krwi, poczekalnie, sprzęt medyczny oraz inny (klawiatury PC,aparaty tel., piloty TV, itp…)
Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Gabinety lekarskie i stomatologiczne:

Dekontaminacja pomieszczeń lekarskich: gabinety lekarskie, stomatologiczne, zabiegowe, izolatki, poczekalnie.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Laboratoria:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji powietrza: laboratoria, sprzęt laboratoryjny, komory laminarne, inkubatory, wiwaria, klatki dla zwierząt.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Przemysł farmaceutyczny:

Dekontaminacja pomieszczeń przemysłowych: hale produkcyjne, powierzchnie magazynowe, chłodnie, linie przesyłowe i produkcyjne.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Transport medyczny, publiczny i spożywczy:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji: ambulanse ratownicze, wozy strażackie, stroje strażaków, wagony kolejowe / metro, autobusy, statki wycieczkowe, samochody z wypożyczalni, samochody transportowe.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Weterynaria:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji: kliniki, gabinety weterynaryjne, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, hotele dla zwierząt, izolatki, poczekalnie.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Przemysł spożywczy:

Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji: pomieszczenia linii produkcyjnych, pomieszczenia pakowalni, magazyny żywności i półproduktów, piekarnie, cukiernie, wytwórnie lodów.


Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Miejsca użyteczności publicznej:

Dekontaminacja powietrza i pomieszczeń publicznych: pomieszczenia szkół, pomieszczenia przedszkoli, ośrodki zdrowia, urzędy, wnętrza autobusów, tramwajów, poczekalnie i wszelkie pomieszczenia dworców, lotnisk, itp…

Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni Dekontaminacja pomieszczeń i powierzchni


Maksymalna skuteczność i ochrona sprzętu

Dekontaminacja oparta na systemie SENTINELroom wykorzystującym 12% nadtlenek wodoru (H2O2), to proces pozwalający osiągnąć 6 log w redukcji Geobacillus Stearothermophilus 106 i osiągnąć SAL 10-6 . Zastosowanie procesu chroni pacjentów i personel przed skażeniami biologicznymi, pozwala zmaksymalizować czas użytkowania pomieszczeń. Wykorzystywana technologia oddziałuje na mikroorganizmy, które są niszczone przez wolne rodniki. Metodę tą cechuje bardzo najszersze spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej. Stosowany czynnik jest równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu, co gwarantuje jego jednakowe stężenie w aktywnej postaci. Stosowana przez nas unikalna technologia umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i aparaturą i nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury. Proces ten nie powoduje korozji i nie oddziałuje negatywnie na urządzenia (np. sprzęt diagnostyczny i komputerowy, aparaturę medyczną, instalacje, itp.), oraz metale i materiały budowlane.Technologia procesu dekontaminacji

Przebieg poszczególnych faz jest sterowany i monitorowany przez nasz personel oraz dodatkowo przez samo urządzenie. Wcześniej umyte, przeznaczone do dekontaminacji pomieszczenie jest wypełniane H2O2 do momentu osiągnięcia stężenia biobójczego. W czasie fazy biodekontaminacji system utrzymuje nadtlenek wodoru w formie suchej mgły, dzięki czemu maksymalizowana jest skuteczność w danym otoczeniu. Cykl to proces „suchy”, ponieważ stężenie nadtlenku przez cały czas utrzymywane jest poniżej krytycznego punktu kondensacji.

W czasie fazy kontaktu z czynnikiem jego wprowadzanie do pomieszczenia zostaje wstrzymane. Czas cyklu zależny jest od wilgotności, kubatury pomieszczenia, i wyposażenia. Przeciętnie cykl, dla pomieszczenia o kubaturze 100m3 trwa ok. 1,5 godziny.

Metodę dekontaminacji z zastosowaniem SENTINELroom cechuje najwyższa skuteczność w pełnym spektrum aktywności bójczej. Poza tym wykorzystanie systemu to bezpieczna, i wydajna alternatywa dla dotychczas stosowanych technik dekontaminacji pomieszczeń, powietrza. Dodatkowo charakteryzuje się szeroką kompatybilnością materiałową. Proces dekontaminacji zachowuje wymogi bezpieczeństwa użytkownika i środowiska naturalnego.